Dohady, které vedly k výsledku

Děkan přírodovědecké fakulty se rozhodl, využít volnou plochu před školou k tomu, aby tam se svými studenty vybudoval unikátní zimní zahrady . Starosta města, které bylo zřizovatelem školy, s tím souhlasil. Náklady byly, oproti tomu, kdyby se zakázka zadala firmě o mnoho nižší, stejně ale bude třeba najít buď vhodnou formu dotačního programu, nebo sáhnout do městské kasy. Co na to zastupitelé? Návrh schválili jednohlasně.

Zelené nebo raději plné květů?

„Jaksi ji zařídíte, takovou ji budete mít“, radil nově příchozím zájemcům, kteří velmi vážně uvažovali, vybudovat si na svém pozemku zimní zahradu. Bylo vidět, že o její stavbu mají opravdový zájem a tak k nim také majitel centra přistupoval. Jejich zájem ho ohromoval čím dál víc, měli opravdu hodně nastudováno a takové klienty on měl moc rád. S její realizací, by totiž neměl začínat nikdo, kdo o ni neví vůbec nic, nebo jen velmi málo.
Dohady, které vedly k výsledku
Ohodnoťte příspěvek