Posts tagged with zimní zahrady:

Děkan přírodovědecké fakulty se rozhodl, využít volnou plochu před školou k tomu, aby tam se svými studenty vybudoval unikátní zimní zahrady . Starosta města, které bylo zřizovatelem školy, s tím souhlasil. Náklady byly, oproti tomu, kdyby se zakázka zadala firmě o mnoho nižší, stejně ale bude třeba najít buď vhodnou formu dotačního programu, nebo sáhnout do městské […]

Read more